De norm in onze maatschappij bepaalt ontzettend veel. Niet alleen in ons dagelijks leven, maar ook in de keuzes die we maken. Ik ben Raf Hermens, een activist/designer die het ontzettend interessant vind om de grenzen van onze normen op te zoeken. 
Door VR-installaties en beeldende onderzoeken stimuleer ik mijn publiek om verder te kijken dan de hedendaagse norm. In mijn uitwerkingen wil ik mijn bevragingen en frustraties rondom het spectrum en de gender ongelijkheid visualiseren. Hiermee wil ik laten zien dat niet iedereen tot één rol toebehoort, mannelijk of vrouwelijk.
Back to Top